Praktijk AnyYou, Coaching, Counselling, Consultancy en Eetstoornismanagement
Home
Concept AnyYou
Wie is AnyYou
Behandelmogelijkheden
Tarieven
Aanmelden
Contact
Voor wie?
Aankondigingen/nieuws
Columns
Workshops
Social Media
Voorlichting
Links
Counselling/Coaching
Non-Verbale Expressie Testimonials
Eetstoornismanagement AnyYou
                       Concept AnyYou

Bij
AnyYou kijk ik vooral vanuit de belevingswereld van de cliënt naar de mogelijkheden en draagkracht van betrokkene. In samenspraak met de cliënt wordt het behandelplan helemaal afgestemd op de individuele wensen en mogelijkheden, ook in praktisch opzicht. Alles op basis van volledig en wederzijds vertrouwen. Dat ik zelf een eetstoornisverleden heb en de weg binnen de hulpverlening goed ken werkt vaak drempelverlagend.
Het vinden en behouden van motivatie om dit proces te volbrengen is ook een belangrijk aandachtspunt binnen de behandeling.

Inzicht verwerven in het ziektebeeld en je persoonlijke mogelijkheden staan voorop en zijn noodzakelijk om tot genezing te komen.
Na het verkrijgen van inzicht, gaan we de problemen hanteerbaar maken, om zo de levenskwaliteit te verbeteren. De eventuele einddoelen zullen pas in een veel later stadium bekeken kunnen worden en zijn per individu verschillend.
Ook dúrven veranderen, de moed vinden om de stap naar het loslaten van de eetstoornis te nem
en, is een stap die je niet alleen hoeft te nemen. Het is immers al pittig genoeg.
Bij AnyYou wordt er niets gedaan met het specifieke medische stukje, daarvoor verwijs ik de cliënt altijd naar een arts. Zeker als de problematiek te zorgwekkend is, zal ik de behandeling in samenspraak met een arts doen en uiteraard niet zonder toestemming van de cliënt.
Gewoontes doorbreken, eigen inzicht en compensatiegedrag achterwege laten, maken dat
er ruimte kan komen voor de achterliggende problematiek. Uiteindelijk zal er ruimte ontstaan voor positieve vooruitzichten en zullen we zoeken naar een andere invulling van denken en doen.
De nadruk
bij AnyYou ligt op het creeëren van een goede fundering, om vervolgens daarop verder te kunnen bouwen. Vanuit die volgorde werk ik: De basis eerst, die met name bestaat uit dat verwerven van inzicht in het eigen ziektebeeld en de oorzaken daarvan.  Stap voor stap zullen we samen het proces doorlopen.
Het eetgedrag en de focus op gewicht is de verpakking van het probleem en waar het uiteindelijk om draait zit van binnen. De bìnnenkant is waar het om gaat en dat zal uiteindelijk ook blijken.

Geluk
is niet af te lezen op de weegschaal en als dat duidelijk wordt ben je al heel ver.

Tevens leg ik meteen al de nadruk op het loslaten van het gewicht. Door het daar steeds uitgebreid over te hebben maakt dat je jezelf klem zet, want dat is niet de kern van het probleem.
Frequente confrontatie met de cijfers van de weegschaal zal, zeker in het begin, alleen maar frustratie opwekken en zal remmend werken bij het opbouwen van een gezond eetpatroon, is mijn overt%N%NРO3(&N%N|%Newichtsbeïnvloeding in stijgende lijn en een positief effect zal mogelijk uitblijven. Een ons meer of minder mag geen belemmering zijn voor het oppakken van gezond gedrag.
De cliënt confronteren met de weegschaal ga ik daarom zo veel mogelijk uit de weg.


Tot slot heb ik veel zorg en aandacht besteed aan de inrichting van de nieuwe praktijkruimte. Ik heb gelet op het creëren van een rustgevende omgeving, waar de cliënt zich ontspannen en op haar/zijn gemak kan voelen, zodat alle ruimte die ontstaat om jezelf te kunnen zijn optimaal benut kan worden.
AnyYou staat de cliënt bij als counsellor en coach van de problematiek rond de eetstoornis. Leer manager te worden van  je eigen probleem. Je moet het zèlf doen, maar nóóit alleen en mijn motto is daarom ook:
We handle it, you to manage!!


Copyright 2015, Winifred Baatsen©                                    Webdesign: Winifred Baatsen